Nói không với ống hút nhựa

Hiện nay, phong trào “sống xanh” dùng ống hút tre thay cho ống hút nhựa đã và đang hình thành trong giới trẻ Đà Nẵng. Nhưng không chỉ dừng lại ở việc hưởng ứng phong trào ấy, những thành viên thuộc nhóm Green Hero đã thực hiện hẳn một chiến dịch mang tên “Chống ống …