Hàn Quốc chuyển sang dùng ống hút từ rơm thay cho nhựa

Chính phủ Hàn Quốc ra thông báo sẽ loại bỏ hoàn toàn ống hút, ly nhựa ở các cửa hàng cà phê và những điểm công cộng khác vào năm 2027, chuyển sang dùng ống hút từ rơm Thông báo này được đưa ra trong chương trình giảm lượng rác thải khó tái chế. Trong …